Servicebetingelser
for private

Generelt

Telefonerne er åbne hverdage mellem kl. 09:00-17:00​ og vores mail bliver læst løbende.
Rengøringen udføres normalt i tidsrummet 8.00 til 16.30 – medmindre andet er aftalt.
Det er kundens ansvar at holde Dannebrog Rengøring opdateret med korrekte telefonnumre og e-mail.

1. Aflysninger

Aflysninger skal sendes til kontakt@drengoering.dk senest kl. 12:00 hverdagen før.
Ved afbud efter kl. 12.00 hverdagen før, opkræves halvdelen af prisen på den planlagte rengøring.
Meldes der ikke afbud før på selve dagen betales der det fulde beløb.

2. Ferie, helligdage og sygdom

Det er heldigvis sjældent, at vi aflyser eller flytter et servicebesøg til en anden dag i forbindelse med sygdom eller uforudsete forhindringer.
Skulle sygdom eller uforudsete forhindringer opstå, kontakter vi dig hurtigst muligt, og du har tre valgmuligheder:
1.     Aflyse besøget uden omkostninger for dig.
2.     Få tilbudt en af vores faste vikarer til at varetage den planlagte rengøring.
3.     Flytte servicebesøget til en anden dag med dine faste assistenter.
Bemærk det er ikke altid at mulighed 2 og 3 kan lade sig gøre. Falder dit aftalte servicebesøg på en helligdag, flytter vi ikke automatisk dit besøg. Du skal derfor give os besked på kontakt@drengoering.dk 2 hverdage inden din rengøring skulle være udført.

3. Betaling og opsigelse

Vi fakturer månedsvis bagud og betalingen for rengøring skal ske senest sidste hverdag i måneden. Faktura bliver sendt ud i slutningen af måneden og derfor kan der til tider fremgå betaling af en rengøring I mangler at få udført. 

Betaling på engangsydelser herunder flytterengøring samt hovedrengøring skal ske straks efter arbejdet er udført. Der vil blive tilsendt en kvittering for betaling derefter.
Overholdes betalingsfristen ikke pålægges gebyrer i henhold til gældende lovgivning. Der kan pålægges gebyr fra 1. rykker mail. Der sendes en reminder, rykker 1 med gebyr og rykker 2 med gebyr, og derefter videregives sagen til inkasso. andingsperiode, og rengøringen kan derfor opsiges til enhver tid.
Opsigelsen skal sendes pr. e-mail til kontakt@drengoering.dk. Vi modtager ikke opsigelser på anden vis, og en opsigelse er derfor først gældende når vi har modtaget denne som e-mail.

I tilfælde af eksterne forholde såsom sundhedskriser, inflationstendenser og lignende forbeholder vi os retten til at ændre vores priser. Dette sker naturligvis efter at I er informeret om dette og I får præsenteret mulighed for at opsige samarbejdet.

5. Nøgler og alarmer

Dannebrog Rengøring opbevarer forsvarligt jeres nøgler, som tildeles et anonymt skilt. Har kunden alarm, der skal frakobles, skal vi have kode udleveret. Dannebrog Rengøring erstatter bortkomne nøgler, men ikke følgeskader, herunder udgifter til omstilling af låse.
Vi tilbageleverer i forbindelse med aftalens ophør udleverede nøgler/adgangskort.

6. Kvalitet og opfølgning

Har du kommentarer til den udførte rengøring, hører vi gerne fra dig. Du skal skrive til os senest 24 timer efter udførelsen på mail til kontakt@drengoering.dk. Medsend billeder, så vi kan se hvad det drejer sig om og hvor det er. Det giver os mulighed for at rette op på misforståelser og sikre, at kvaliteten altid er i top. Vores inspektør kigger gerne forbi, hvis der opstår et behov for det.
Du er også meget velkommen til at rose medarbejderne, både direkte og på mail til kontoret.

Kundens ansvar
Har du ønsker om brug af særlige produkter eller rekvisitter under rengøringen, skal du informere os herom og selv stille sådanne produkter og rekvisitter frem til medarbejdernes brug.
Du skal informere Dannebrog Rengøring skriftligt om eventuelle særlige overflader der kræver særlige forholdsregler og genstande i hjemmet af særlig værdi, så vores ansatte kan være ekstra opmærksomme.

7. Oprydning og redskaber

Det er ikke altid, at man kan nå at rydde fuldstændigt op før den planlagte rengøring, men jo bedre der er ryddet op, jo bedre bliver rengøringen. Vi gør rent på alle aftalte og tilgængelige steder.
Vi har alle redskaber med: støvsuger, koste, mopper, klude og lignende, samt alle standard rengøringsmidler. Har du specielle ønsker til rengøringsmidler, anvender vi gerne dine egne midler. Bare aftal med dine assistenter, hvor de kan finde dem og evt. dosering.

9. Fortrolighed

Dannebrog Rengøring og dets medarbejdere er uden tidsmæssig begrænsning forpligtet til at iagttage ubetinget tavshed i forhold til, hvad de pågældende måtte erfare om dig og dine forhold i forbindelse med Aftalens indgåelse og rengøringsydelsens og øvrige arbejders udførelse.

10. Klager og skader

Hvis man er utilfreds med vores indsats, er man altid velkommen til at kontakte os på vores e-mail kontakt@drengoering.dk. Vi vil med glæde rette op på det, som ikke er i orden. Med hensyn til klager over manglende rengøring, kræves der billeder som dokumentation, senest 24 timer efter rengøringen er udført, som skal sendes på e-mail kontakt@drengoering.dk.
Såfremt der er effekter som der skal tages særlig hensyn til under rengøringen, så som “sarte tæpper”, møbler, lamper, figurer og billeder, skal dette oplyses ved indgåelse af rengøringsaftale.
I er velkommen til at kontakte os, både hvis I har klager eller ros for vores medarbejdere.

11. Priser ved hovedrengøring samt flytterengøring

Da vi ikke gennemgår en besigtigelse for at kontrollere dit hjems størrelse og tilstand før service, er vores priser baseret på visse antagelser om niveauet for renligheden og den tid / indsats, der kræves for at rengøre dit hjem. Hvis du føler, at dit hjem kræver ekstra rengøring, så fortæl os det endelig inden booking så vi kan planlægge den passende tid til rengøringen. Endvidere angiver vi en minimumspris i vores tilbud og aldrig faste priser. Derfor skal der uanset hvad altid betales minimumsprisen og eventuelle den arbejdstid der er udover dette.

12. Flyttesyn og kontrol af rengøring

Bemærk at vi står ikke til ansvar for evt. indsigelser fra boligselskab og lignende ved flyttesyn. Dog gennemgår vi ved afslutningen af rengøringen hele hjemmet igennem med jer, så vi kan sikre os at I er tilfredse med resultatet. Endvidere kan der til tider være små mangler og fejl efter rengøringen er afsluttet. Derfor tilbyder vi at gennemgå resultatet med jer og i så fald der mangler tager vi hånd om disse med det samme. Der tilbydes ingen form for kompensation for mangler og fejl ved rengøringen, da man som kunde betaler for den forbrugte arbejdstid og at vi samtidig tilbyder at rette op på disse fejl.

Få hjælp derhjemme til en god pris

For at finde den rette til opgaven, tager vi altid en forudgående snak med dig. Her spørger vi ind til dine krav og ønsker, og hvad omfanget er. Ud fra det finder vi arbejdskraft og en fair og fornuftig pris hurtigst muligt.

Vi er ikke længere end et opkald væk og sidder altid klar til en stille og rolig snak.

Call Now Button